Robert Bartel 
ul. Świetlika 7 
60-185 Poznań- Skórzewo 
tel. 061 663 41 23 
kom. +48 606-344-771 
e-mail: robertart@op.pl 
          bartel@asp.poznan.pl 
strona: http://www.robertbartel.com

Przebieg pracy zawodowej:

 • od 01.09.1991 roku zatrudniony na stanowisku asystenta w Pracowni działań i struktur wizualnych ASP w Poznaniu,
 • w1998r. uzyskał kwalifikacje I-go stopnia w dziedzinie: sztuki plastyczne w zakresie grafiki,
 • w latach 1999-2001 pracował na stanowisku adiunkta I-go stopnia w Pracowni działań i struktur wizualnych,
 • od roku akademickiego 2001/2002r. samodzielnie prowadzi ćwiczenia praktyczne w ramach przedmiotu Działania i struktury wizualne oraz wykłady teoretyczne z Psychofizjologii widzenia i Struktury artefaktów i mechanizmy percepcji,
 • w 2002r. uzyskał kwalifikacje II-go stopnia w dziedzinie: sztuki plastyczne, w specjalności grafika,
 • w 2008r. mianowany na stanowisko profesora ASP w Poznaniu.

Aktywność zawodowa: 

 • w 1990r. otrzymał stypendium zagraniczne w Niemczech im. Marii Dokowicz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, 
 • w 1991r. i 1993r. otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki, 
 • w 1993r. zorganizował plener dla studentów Pracowni działań i struktur wizualnych ASP w Hannoverze w Niemczech, 
 • w 1994r. organizator i kierownik ze strony polskiej międzynarodowych warsztatów artystycznych z udziałem studentów Pracowni działań i struktur wizualnych ASP w ramach fundacji sztuki „Kunst in Kontakt” w Hannowerze w Niemczech, 
 • w 1996r. był pomysłodawcą współorganizatorem i sprawował opiekę artystyczną nad realizacją pokazu „Światło i dźwięk” na wzgórzu Św. Wojciecha, w której wzięli udział studenci Pracowni działań i struktur wizualnych Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Muzycznej w Poznaniu, 
 • w 2000r. kierował grupą studentów Pracowni działań i struktur wizualnych, ASP w Poznaniu aranżujących pięć symbolicznych bram przejścia w trzecie tysiąclecie w przestrzeni miejskiej Gniezna, 
 • od 2001r. w ASP w Poznaniu prowadzi wykłady: „Psychofizjologia widzenia” i „ Struktury artefaktów i mechanizmy percepcji” oraz ćwiczenia- „ Działania i struktury wizualne”, 
 • w kwietniu 2004r. był pomysłodawcą i kuratorem wystawy prac studentów Pracowni działań i struktur wizualnych oraz autorem wstępu do folderu wystawy „ Pracownia” w Galerii na Polskiej w Poznaniu, 
 • w czerwcu 2004r. był pomysłodawcą i kuratorem wystawy prac studentów Pracowni działań i struktur wizualnych oraz autorem wstępu do folderu wystawy „ Pracownia” w galerii MOK w Gnieźnie, 
 • w 2006r. prezentował prace studentów Działań i struktur wizualnych ASP w galerii przy ul. Szyperskiej w ramach Festiwalu nauki i sztuki w Poznaniu, 
 • w roku akademickim 2007/2008 zorganizował plener na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie i warsztaty w Pracowni Terapii przez Sztukę, 
 • w 2007r. napisał wstęp do katalogu wystawy polskich i niemieckich artystów Ambasadorowie sztuki współczesnej pod tytułem Twórcze partnerstwo- Schöpferische Partnerschaft wydanego przez Urząd Miejski w Gnieźnie; 
 • w roku akademickim 2007/2008 studenci Wydziału Edukacji Artystycznej w ramach przedmiotu Działania i struktury wizualne wraz z pacjentami Pracowni Terapii przez Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie i Wystawie prac plastycznych osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zajmując II-gie i III-cie miejsce, 
 • w roku akademickim 2008/2009 po raz kolejny zorganizował plener na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie i warsztaty w Pracowni Terapii przez Sztukę. 
 • w roku akademickim 2008/2009 studenci w ramach przedmiotu Działania i struktury wizualne wraz z pacjentami Pracowni Terapii przez Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Kosmos” i „Wystawie prac plastycznych osób niepełnosprawnych” w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zajmując II-gie i III-cie miejsce; 
 • w roku akademickim 2009/2010 zorganizował plener na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie i warsztaty w Pracowni Terapii przez Sztukę; 
 • w roku akademickim 2009/2010 studenci w ramach przedmiotu Działania i struktury wizualne wraz z pacjentami Pracowni Terapii przez Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „10 kadrów z naszej codzienności” i „Wystawie prac plastycznych osób niepełnosprawnych” w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zajmując II-gie i III-cie miejsce; 
 • w roku akademickim 2010/2011 studenci w ramach przedmiotu Działania i struktury wizualne wraz z pacjentami Pracowni Terapii przez Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie wzięli udział w plenerze „Nasze Światy”, Dziekanka, Gniezno, 2010r.; 
 • w grudniu wraz z pacjentami Pracowni Terapii przez Sztukę brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Wigilijnym i „Wystawie prac plastycznych osób niepełnosprawnych” w Starostwie Powiatowym w Poznaniu zajmując II-gie i dwa III-cie miejsca; 
 • w lutym 2011 był kuratorem Wystawy pedagogów Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP w Poznaniu pt Przestrzeń i czas w Galerii Dużej MOK w Gnieźnie, katalog: Przestrzeń i czas, Miejski Ośrodek Kultury, Gniezno 2011, ISBN 978-83-62263-47-9.

Dodatkowe doświadczenie zawodowe: 

 • od 1998r. do 2002r. zajęcia w ramach Pracowni Malarstwa ze studentami zaocznymi w Uniwersytecie Zielonogórskim w Instytucie Kultury i Sztuki Plastycznej (aktualnie Wydział Artystyczny), 
 • od 1997r. do 2005r. prowadził zajęcia w ramach Pracowni Rysunku, a następnie wykłady z Psychofizjologii Widzenia i zajęcia w ramach Pracowni Działań Wizualnych w Wielkopolskiej Szkole Fotografii w Poznaniu, 
 • od 2000r. do dzisiaj bierze udział wystawach i konferencjach w Polsce i za granicą „Razem w sztuce i życiu” organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Tworek „Amici di Tworki”; 
 • w maju 2001r. prowadził zajęcia w ramach „Biennale Sztuki Dziecka” w Kórniku pod Poznaniem, 
 • od 2001r. do dzisiaj prowadzi zajęcia w ramach Pracowni Terapii przez Sztukę w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie (dwadzieścia dwie wystawy na terenie całej Polski oraz plenery i warsztaty) i jest członkiem Stowarzyszenia „Psychiatria i Sztuka” przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, 
 • w dniach 04-07.10.2001r. wziął udział w polsko- niemieckiej konferencji naukowej „Nowoczesna Psychiatria Wobec Realiów” w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, gdzie przedstawił program „Terapii przez Sztukę” oraz prowadził warsztaty, 
 • we wrześniu 2003r. był kuratorem oraz autorem wstępu do katalogu wystawy „Schizofrenia -otwórzcie drzwi” w galerii MOK w Gnieźnie, 
 • od 2003r. do dzisiaj prowadzi warsztaty „Podstawy komunikacji wizualnej” i „Podstawy promocji i reklamy” w Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie; 
 • w maju 2004r. bierze udział w pierwszej konferencji „Psychiatria i Sztuka” w „Tworkach” pod Warszawą, 
 • w czerwcu 2004r. podczas XLI Zjazdu Psychiatrów Polskich bierze udział w Sympozjum, prezentuje program „Pracowni Terapii przez Sztukę” i prace pacjentów na wystawie „Sztuka – nasza nadzieja” w Warszawie, 
 • na przełomie grudnia 2005r. i stycznia 2006r. był kuratorem oraz autorem wstępu do folderu wystawy „Ukryte sensy” w galerii Blick w Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie, 
 • współorganizator i członek jury Pierwszego Międzynarodowego Biennale Ex-Librisu i Małych Form Graficznych w Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie w 2005r., 
 • w maju 2006r. po raz kolejny prowadził zajęcia w ramach „Biennale Sztuki Dziecka” w Kórniku pod Poznaniem, 
 • w styczniu 2006r. jest współorganizatorem i przewodniczącym jury w międzynarodowym konkursie na plakat dziecięcy „Pokój bez granic” organizowanym przez Lions Clubs International, 
 • od 01.10.2006r. prowadzi przedmiot „Sztuka w życiu dziecka- plastyka” w Wyższej Szkole Zawodowej Kadry dla Europy w Poznaniu; 
 • we wrześniu 2007r. był kuratorem i autorem wstępu do wystawy „ Razem w sztuce” w galerii Dziekanka w Gnieźnie, 
 • od roku akademickiego 2007/2008 prowadzi wykłady z Psychofizjologii widzenia w WSNHiD w Poznaniu, 
 • od 2007r. jest członkiem Gnieźnieńskiego Towarzystwa Naukowego, 
 • w październiku 2007r. był kuratorem i autorem wstępu do wystawy „ Między realnością, a iluzją” w CK ZMEK w Poznaniu, 
 • w październiku 2007r. wygłasza referat „ Jedność w różnorodności” w ramach I-go Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Amatorskich i Niezależnych „OFFELIADA 2007” zorganizowanego przez Urząd Miejski w Gnieźnie; 
 • w maju 2009r. bierze udział w „Wiedza o kulturze szaleństwa” w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu; 
 • w maju 2009r. wygłasza referat „Złudzenia wizualne- pomiędzy iluzją a racjonalnością” oraz projekcja slajdów w ramach „XII-tego POZNAŃSKIEGO FESTIWALU NAUKI I SZTUKI”, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu w Poznaniu 2009, 
 • w czerwcu 2009r. organizacja i prowadzenie warsztatów artystycznych „NAJBARDZIEJ NIESAMOWITE STWORZENIE ŚWIATA” w oparciu o program autorski w Integracyjnej Szkole Podstawowej w Mosinie, Mosina 2009. 
 • w czerwcu 2009r. współorganizował ogólnopolską konferencję „ODZYSKAĆ SIEBIE”, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań 2009 
 • w czerwcu 2009r. był kuratorem wystawy „Odzyskać siebie” w ramach ogólnopolskiej konferencji kulturoznawczo-psychologicznej, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań 2009, 
 • we wrześniu 2009r. wraz z pacjentami Pracowni Terapii przez Sztukę bierze udział w wojewódzkim konkursie Kadr z filmu- kadr z życia, w którym zajmują oni I i II miejsce oraz otrzymują dwa wyróżnienia specjalne, 
 • we wrześniu 2009r. współorganizował wystawę w ramach obchodów „Ósmego Dnia Solidarności z Chorującymi na Schizofrenię”, C.K. ZAMEK w Poznaniu, Poznań 2009, 
 • we wrześniu 2009r. był kuratorem wystawy „Odzyskać siebie” w galerii DZIEKANKA przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, Gniezno 2009, 
 • w grudniu 2009 katalog własny „ Robert Bartel- SE MI SVEGLI” wydany przez Galerię Miejską w Poznaniu, ISBN 978-83-61886-05-01, język; polski, angielski. 
 • w styczniu 2010r. przeprowadza warsztaty plastyczne w Zespole Szskół Publicznych w Czerniejewie WAŻNE MIEJSCA - PAMIĘĆ, WRAŻLIWOŚĆ I ASOCJACJE w ramach akcji Twórcze Ferie; 
 • w kwietniu 2010r. z pacjentami Pracowni Terapii przez Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie brał udział w ogólnopolskim konkursie „10 kadrów z naszej codzienności” organizowanym przez Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie zajmując II-gie i III-cie miejsce; 
 • w maju 2010r. współudział w organizacji pokonkursowej wystawy „10 kadrów z naszej codzienności”, Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie, Puszczykowo 2010, 
 • w czerwcu 2010r. podczas XLIII Zjazdu Psychiatrów Polskich bierze udział w Sympozjum Sekcji Arteterapii POLSKIEGO TOWARRZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO i prezentuje referat „Kreatywność w procesie terapii przez sztukę”, Centrum Kongresowe MTP, Poznań 2010; 
 • w czerwcu 2010r. podczas XLIII Zjazdu Psychiatrów Polskich jest kuratorem wystawy „Twórczość z potrzeby ekspresji” w Centrum Kongresowym MPT w Poznaniu; 
 • w czerwcu 2010r. współudział w organizacji pokonkursowej wystawy „10 kadrów z naszej codzienności”, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Poznań 2010; 
 • 2010 „Kreatywność w procesie terapii przez sztukę”, R. Bartel, w „Psychiatria Polska”, tom XLIV, nr 3. Wyd. Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kraków 2010, ISBN PL ISSN 0033-2674. 
 • w lipcu przeprowadza autorski program „Terapii Przez Sztukę“ dla Stowarzyszenia Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego „Bądźmy Razem“ w Międzychodzie 2010r.; 
 • we wrześniu 2010r. jest współorganizatorem wystawy „Integracja przez sztukę 2010” w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu; 
 • październiku 2010r. wygłasza wykład połączony z prezentacją multimedialną w ramach Ogólnopolskiej Konferencji „Wizerunek psychiatrii w mediach i społeczeństwie” w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie; 
 • w październiku 2010r. kurator wystawy „Twórcze ekspresje” w ramach ogólnopolskiej konferencji „Wizerunek psychiatrii w mediach i społeczeństwie” w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie; 
 • w dniach 4-5.11.2010r. jest współprzewodniczącym sesji „Podmiot w działaniu” w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej PODMIOT- SZTUKA- TERAPIA- EDUKACJA w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; 
 • w dniu 04.11.2010r. prezentuje wykład „Wzmacnianie kreatywności w arteterapii” w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej PODMIOT- SZTUKA- TERAPIA- EDUKACJA w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; 
 • 05.11.2010r. przeprowadza warsztaty „Podróż w głąb siebie” w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej PODMIOT- SZTUKA- TERAPIA- EDUKACJA w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; 
 • w październiku 2010r. jest kuratorem wystawy „Bądźmy Razem“ w Międzychodzie 2010r. 
 • w grudniu 2010r. z pacjentami Pracowni Terapii przez Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Wigilijnym organizowanym przez Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie zajmując II-gie i dwa III-cie miejsca; 
 • na przełomie grudnia 2010r. i stycznia 2011r. współudział w pokonkursowej „Wystawie prac plastycznych osób niepełnosprawnych” w Starostwie Powiatowym w Poznaniu; 
 • w lutym 2011r. jest kuratorem wystawy pracowników Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych „Przestrzeń i czas” w Galerii Dużej MOK w Gnieźnie- katalog: ISBN 978-83-62263-47-9. 
 • 20-21.05.2011r. prezentuje wykład „Rozwijanie kreatywności w sztuce i życiu” w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej W KIERUNKU AUTENTYCZNOŚCI w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krtakowie; 
 • 20-21.05.2011r. przeprowadza warsztat „Wyprawa w poszukiwaniu źródła” w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej W KIERUNKU AUTENTYCZNOŚCI w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krtakowie; 
 • 3-4. 06.2011r. prezentuje wykład „Kreatywność w arteterapii, w sztuce i życiu” oraz bierze udział w warsztatach na Ogólnopolskiej Konferencji Między Psychologią a Sztuką w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
 • 22-26.06.2011r. bierze udział w szkoleniu z Mindfulness prowadzonym przez Jolantę Berezowską w Instytucie Rozwoju Nowych Doświadczeń w Nowej Górce pod Poznaniem; 
 • 27.06- 05.07.2011r. prowadzi warsztat „Rozpoznawanie siebie, dokonywanie zmiany i wzmacnianie za pomocą kreacji wizualnej” w ramach Letniej Szkoły Arteterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, 
 • 25.09.2011r. prezentuje prace powstałe w Pracowni Terapii przez Sztukę na wystawie „Integracja przez sztukę- 2011”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań; 
 • 19-21.10.2011r. prezentuje wykład „Uważność, asocjacje i figury wieloznaczne a kreatywność plastyczna w arteterapii” oraz bierze udział w warsztatach na Ogólnopolskiej Konferencji „Arteterapia w Nauce i Praktyce” na Uniwersytecie Opolskim; 
 • 19-21.10.2011r. prezentuje warsztat „Wgląd, wzmacnianie i dokonywanie zmiany za pomocą kreacji wizualnej” na Ogólnopolskiej Konferencji „Arteterapia w Nauce i Praktyce” na Uniwersytecie Opolskim; 
 • w październiku 2011 został odznaczony BRĄZOWYM MEDALEM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego; 
 • 18.11.2011r. prezentuje wykład „Kreatywność plastyczna w arteterapii” na Ogólnopolskiej Konferencji „Psychiatria dziś- jak nie zgubić się w procedurach i paragrafach” w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie; 
 • 2011r. publikacja rozdziału: Wzmacnianie kreatywności w arteterapii w wydawnictwie monograficznym: Podmiot. Sztuka – terapia – edukacja. Rozwijanie potencjału twórczego, red. M. Cylkowska-Nowak, J. Imielska, E. Kasperek-Golimowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2011. ISBN: 978-83-7597-156-9 
 • 10.02.2012r. pisze recenzję pracy zbiorowej „Podmiot. Sztuka – Terapia – Edukacja. Rozwijanie potencjału twórczego” pod red. Mirosławy Cylkowskiej-Nowak, Joanny Imielskiej, Ewy Kasperek-Golimowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2011, ISBN: 978-83-7597-156-9; 
 • 17-18.03.2012r. prezentuje wykład „Uważność, asocjacje i figury wieloznaczne w arteterapii” na Ogólnopolskiej Konferencji Między Psychologią a Sztuką w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
 • 18.11.2012r. prezentuje wykład „Iluzje wieloznaczne w arteterapii” na Ogólnopolskiej Konferencji „OBLICZA KRYZYSU WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA” w WSNHiD w Poznaniu; 
 • 18-19.05.2012r. prezentuje wykład „Iluzje wieloznaczne w arteterapii” w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ŚWIATY RÓWNOLEGŁE” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krtakowie; 
 • 18-19.05.2012r. przeprowadza warsztat „Obraz wieloznaczny” w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ŚWIATY RÓWNOLEGŁE” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie;

 

         Robert Bartel zajmuje się również arteterapią prowadząc Pracownię Terapii przez Sztukę przy Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie. Jest członkiem Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka w Krakowie i Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę w Lublinie oraz od 2016 roku wchodzi w skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Warszawie, sekcji Arteterapia. Współorganizował lub był kuratorem pięćdziesięciu pięciu wystaw sztuki tworzonej przez osoby z zaburzeniami psychicznymi. Wygłaszał referaty i prowadził warsztaty na ponad trzydziestu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych arteterapii. W dorobku ma także dwadzieścia pięć publikacji w poręcznikach, monografiach i czasopismach. Jest kierownikiem zespołów badawczych z zakresu arteterapii. Prowadzi badania w zespole prof. Janusza Rybakowskiego w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu.

PRACOWNIA TERAPII PRZEZ SZTUKĘ 
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DZIEKANKA w Gnieźnie

 

 • Pracownia Terapii przez Sztukę powstała w sierpniu 2001; 
 • prowadzona jest przez dr hab. Roberta Bartela prof. UAP w Poznaniu; 
 • do Pracowni przyjmowani są pacjenci kierowani przez lekarzy (ordynatorów) lub psychologów (kierowników oddziałów); 
 • pacjenci przychodzą samodzielnie, grupowo, w ramach wolnych wyjść lub przyprowadzani są i odbierani przez instruktorów terapii zajęciowej danego oddziału; 
 • dokumentacja w postaci obserwacji za czas pobytu pacjenta w pracowni przekazywana jest na właściwy oddział;

Podstawowe założenia i cele zajęć: 

 • arteterapia jest formą psychoterapii, która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji; 
 • w Pracowni zajmujemy się głównie arteterapią przez sztuki wizualne; 
 • uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne; 
 • we wspierającym środowisku Pracowni, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane; 
 • dzięki własnej twórczości, uczestnik może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności; 
 • może to prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia; 
 • osoby podejmujące arteterapię nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń; 
 • terapia w Pracowni nie koncentruje się w pierwszym rzędzie ani na wartościach estetycznych wytworzonych obiektów ani na ich aspekcie diagnostycznym; 
 • najważniejszy jest kontekst psychoterapeutyczny, z właściwymi mu czynnikami leczącymi; 
 • głównym celem jest umożliwienie klientowi dokonania zmiany, wzrostu, rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach; 
 • podstawową rolę odgrywa relacja terapeutyczna, która różni się od relacji w tradycyjnych formach psychoterapii, ponieważ zachodzi między uczestnikiem zajęć i dziełem; 
 • kluczową rolę odgrywa także sam proces twórczy służący autoekspresji, która pomaga ludziom rozwiązywać problemy i konflikty, rozwijać umiejętności interpersonalne, kierować własnym zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę i samoświadomość oraz osiągać wgląd; 
 • w trakcie procesu terapeutycznego pacjenci mają możliwość zapoznania się z wybranymi zagadnieniami teoretycznymi, ale skierowane są one na rozwijanie i wydobywanie obrazów pochodzących z wnętrza; 
 • celem jest także próba stworzenia intelektualnej podbudowy i wzmocnienie potrzeby autokreacji; 
 • istotnym elementem jest dostarczenie możliwie szerokiej palety środków warsztatowych. Indywidualizm i oryginalność wyrażania za ich pomocą najistotniejszych myśli, przeżyć, czy emocji jest czynnikiem decydującym o wartości dzieła w procesie terapii; 
 • istotne jest uaktywnienie pacjentów poprzez działania wizualne, które stwarza możliwości twórczego rozwoju osobistego; 
 • uczynienie wartości z ich wrażliwości i poparcie jej podstawową wiedzą teoretyczną oraz w końcu próba zdjęcia piętna z chorób psychicznych jest podstawowym celem, który ma wspomóc proces terapeutyczny.

Oprócz tego Pracownia Terapii przez Sztukę prowadzi: 

 1. Działalność naukowo- badawczą przez: 
  • organizację i uczestnictwo w projektach, seminariach, wystawach oraz konferencjach; 
  • publikacje artykułów, prac uczestników wraz z ich omówieniem, monografii itp. 
 2. Działalność artystyczną przez: 
  • wystawy indywidualne i zbiorowe uczestników zajęć na terenie całego kraju; 
  • organizację wystaw i prowadzenie Galerii Dziekanka (w budynku administracji); 
  • uczestnictwo w konkursach, warsztatach i plenerach; 
  • promocję i pomoc twórcom Pracowni także po opuszczeniu przez nich szpitala;

DZIAŁALNOŚĆ W LATACH 2002- 2011

WYSTAWY: 
2002- wystawa „Pracowni terapii przez sztukę”, galeria „Dziekanka”, Gniezno; 
2002- „Schizofrenia- otwórzcie drzwi”, galeria „Staromiejska”- MOK w Gnieźnie, Gniezno; 
2002- „Nowe miejsce- nowe prace”, galeria „Pracowni terapii przez sztukę”, Gniezno; 
2003- „Integracja przez sztukę- 2003”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań; 
2003- „Pracownia”, wystawa i aukcja prac w Medycznym Studium Zawodowym, Gniezno; 
2003- „Schizofrenia- otwórzcie drzwi”, galeria MOK w Gnieźnie, Gniezno; 
2004- „Twórczość nasza nadzieja”, wystawa zbiorowa w hotelu „Gromada”, Warszawa; 
2004- „Schizofrenia- otwórzcie drzwi”, galeria „Dziekanka”, Gniezno; 
2004- „Schizofrenia- otwórzcie drzwi”, wystawa w Medycznym Studium Zawodowym, Gniezno; 
2004- „Integracja przez sztukę- 2004”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań; 
2005- „Twórcza ekspresja”, wystawa zbiorowa w Teatrze Muzycznym w Poznaniu; 
2005- „Kobieta i mężczyzna”, wystawa zbiorowa w Pałacu Sztuki w Krakowie; 
2005- „Integracja przez sztukę- 2005”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań; 
2005- „Schizofrenia- otwórzcie drzwi”, galeria „Dziekanka”, Gniezno; 
2005- „Ukryte sensy”, galeria „Blick”- Collegium Europeanum Gnesnense, Gniezno; 
2006- „Razem w sztuce”, galeria „Dziekanka”, Gniezno; 
2006- „Integracja przez sztukę- 2006”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań; 
2007- „Śniła mi się rzeczywistość”, wystawa kończąca I-szy etap konkursu, „Dziekanka”, Gniezno; 
2007- „Integracja przez sztukę- 2007”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań; 
2007- „Śniła mi się rzeczywistość”, galeria miejska ARSENAŁ, laureaci konkursu, Poznań; 
2007- „Razem w sztuce”, galeria „Dziekanka”, Gniezno; 
2007- „Między realnością a iluzją”, Pracownia Terapii przez Sztukę w CK „ZAMEK”, Poznań; 
2007- „Integracja przez sztukę- 2007”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań; 
2007- „Borys Witomski” z Pracowni Terapii przez Sztukę, galeria „Zielona”, Poznań; 
2008- „Wiesław Piotrowski” z Pracowni Terapii przez Sztukę, galeria „Zielona”, Poznań; 
2008- „Kolory świata”, wystawa pokonkursowa, Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie; 
2008- „Kolory świata”, wystawa pokonkursowa, Starostwo Powiatowe w Poznaniu; 
2008- „Integracja przez sztukę- 2008”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań; 
2008- „Razem w sztuce”, galeria „Dziekanka”, Gniezno; 
2008- „Agata Musik” z Pracowni Terapii przez Sztukę, galeria „Zielona”, Poznań; 
2009- „Kosmos”, wystawa pokonkursowa, Dom Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie; 
2009- „Kadr z filmu – kadr z życia”, Galeria „ZIELONA” w „Zielonym Centrum” w Poznaniu; 
2009- „Kadr z filmu – kadr z życia”, Galeria „POD LIPAMI” w Poznaniu; 
2009- „Kadr z filmu – kadr z życia”, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu; 
2009- „Kosmos”, Starostwo Powiatowe w Poznaniu; 
2009- wystawa na otwarcie galerii Centrum Aktywności Społecznej „Largo”, Gniezno 2009; 
2009- „Odzyskać siebie”, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu;
2009- „Integracja przez sztukę- 2009”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań; 
2010- „Kadry z naszej codzienności”, wystawa zbiorowa, Dom Pomocy Maltańskiej, Puszczykowo; 
2010- „Agata Musik”, galeria „Coffe House”, Poznań; 
2010- „Kadry z naszej codzienności”, wystawa pokonkursowa, Starostwo Powiatowe w Poznaniu; 
2010- „Twórczość z potrzeby ekspresji”, XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich, Centrum Kongresowe MTP, Poznań; 
2010- „Integracja przez sztukę- 2010”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań. 
2010- „Twórcze ekspresje” w ramach ogólnopolskiej konferencji „Wizerunek psychiatrii w mediach i społeczeństwie” w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie. 
2011- „Twórcza ekspresja i artyści z kręgu art brut”, wystawa w ramach międzynarodowej konferencji „W kierunku autentyczności”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 
2011- „Integracja przez sztukę- 2011”, wystawa zbiorowa w CK „ZAMEK”, Poznań.

PLENERY, KONFERENCJE: 

2002- plener malarski w Skorzęcinie i aukcja w ramach „Dnia solidarności z osobami chorymi na schizofrenię”; 
2002- plener na terenie „Dziekanki” z udziałem pacjentów i terapeutów ze szpitala w Kościanie; 
2003- plener na terenie „Dziekanki” z udziałem studentów Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu; 
2003- plener na terenie „Dziekanki” z udziałem pacjentów i terapeutów ze szpitala w Kościanie; 
2004- plener przed Miejskim Ośrodkiem Kultury z udziałem mieszkańców Gniezna w ramach „Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię; 
2004- „ I- sza Konferencja Psychiatria i Sztuka”, Szpital Psychiatryczny „Tworki”; 
2004- sympozjum i wystawa zbiorowa „Sztuka – nasza nadzieja” w ramach „XLI Zjazdu Psychiatrów Polskich”, Warszawa; 
2007- plener malarski w „Dziekance” w ramach obchodów „VI Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię”, Gniezno; 
2008- plener malarski w „Dziekance” w ramach obchodów „VII Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię”, Gniezno; 
2009- Konferencja „Odzyskać siebie” w WSNHiD w Poznaniu. 
2010- Międzynarodowa Konferencja Naukowa Podmiot. Sztuka- terapia- edukacja. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; 
2010- XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich w Poznaniu, Centrum Kongresowe MTP, Poznań; 
2010- Ogólnopolska Konferencja „Wizerunek psychiatrii w mediach i społeczeństwie” w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie. 
2011- Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W kierunku autentyczności”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 
2011- II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między psychologią a sztuką” Instytut Psychologii UAM w Poznaniu. 
2011- „Letnia szkoła arteterapii”, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. 
2011- Międzynarodowa Konferencja „Arteterapia w nauce i praktyce”, Uniwersytet Opolski. 
2011- Ogólnopolska Konferencja „Psychiatria dziś- jak nie zgubić człowieka w procedurach i paragrafach” w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie.

WYDAWNICTWA: 

2003- „Pracownia Terapii przez Sztukę”, folder pod red. R.Bartel, wyd. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, Gniezno 2003; 
2004- „Pracownia Terapii przez Sztukę”, R. Bartel, w „Psychiatria i sztuka”(str.72-80), pod red. A.Kowal, M.Pałuba, wyd. Szpital Specjalistyczny im. Dra Józefa Babińskiego”, Kraków 2004. 
2010- „Kreatywność w procesie terapii przez sztukę”, R. Bartel, w „Psychiatria Polska”, tom XLIV, nr 3. Wyd. Komitet Redakcyjno-Wydaw. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Kraków 2010. 
2011- „Wzmacnianie kreatywności w arteterapii”, w „Podmiot. Sztuka- terapia- edukacja”. Rozwijanie potencjału twórczego”, red. M. Cylkowska-Nowak, J. Imielska, E. Kasperek-Golimowska, Wyd. U.M. im K. Marcinkowskiego, Poznań 2011. 
2012- „Rozwijanie kreatywności w sztuce i w życiu”, w „W kierunku autentyczności- twórcza ekspresja i artyści z kręgu art. brut”, (w opracowaniu); 
2012- „Uważność,asocjacje i figury wieloznaczne a kreatywność plastyczna w arteterapii”, w „Arteterapia w nauce i praktyce”, (w opracowaniu).

DZIAŁANIA I STRUKTURY WIZUALNE 
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 

         W wyniku zaliczenia student powinien zdobyć umiejętności dotyczące budowania kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni, posługiwania się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego oraz tworzenia prostych i złożonych struktur wizualnych. Student powinien umieć kształtować przestrzeń zamkniętą i otwartą oraz przygotowywać komunikaty wizualne w zakresie wybranych mediów z uwzględnieniem aspektów procesów recepcji, specyfiki tematu, postaw odbiorcy i wartości artystycznych przekazu. 
         Poszerzenie i pogłębienie zagadnień z zakresu kompozycji, formy, barwy, struktury oraz faktury obrazu wizualnego. Umiejętność właściwego doboru materiałów i mediów w aspekcie używanych kodów znaczeniowych i symbolicznych oraz psychologii odbiorcy. Dotyczy to w równej mierze kompozycji na płaszczyźnie, jak i działań przestrzennych. W zakres ćwiczeń wchodzą również interdyscyplinarne i intermedialne działania plastyczne. 
         Podczas zajęć realizowane są także tematy całosemestralne, polegające na nieustannej obserwacji i analizie otaczającego świata. Celem ich jest prowokowanie aktywnie poszukującej postawy, w której istotna jest wnikliwa obserwacja i rozumna otwartość na nowe doświadczenia. Mają to być próby odkrywania tego, co niedostrzegalne dla większości oraz ukazywania we własnych, zindywidualizowanych formach wypowiedzi. 
Podstawowe bloki tematyczne dotyczą: 

 • światła, 
 • barwy, 
 • dynamiki form, 
 • przestrzeni, 
 • materii i faktury, 
 • ruchu, 
 • semantyki wizualnej. 

         Z jednej strony powyższe zadania mają zapoznać studentów z praktycznym wykorzystaniem aktualnej wiedzy dotyczącej percepcji człowieka, a z drugiej skłaniać do poszukiwania nowych rozwiązań formalnych oraz związków znaczeniowych i symbolicznych. Z każdego z nich student wybiera dowolne ćwiczenie. Oprócz tego realizuje jeden temat w semestrze będący wyrazem indywidualnych poszukiwań. 
         Na ocenę pracy studenta składają się: aktywność na zajęciach i zrealizowanie wszystkich tematów. Niezwykle istotny przy tym jest nie tylko efekt końcowy, ale również sam proces powstawania. W związku z tym nieodzowny jest cotygodniowy kontakt z prowadzącym, mający na celu korektę zamierzeń, szkiców i sposobów realizacji oraz pokaz wersji ostatecznej. Premiowane będzie kreatywne rozwiązywanie problemów, progresja i zindywidualizowany sposób wypowiedzi. Forma jest najczęściej dowolna, ale powinna charakteryzować się właściwym doborem środków warsztatowych oraz oryginalnością i aktualnością wypowiedzi.

Prof. nadzw. UAP dr hab. Robert Bartel